Hem

Utställningar

Öppettider & pris

Audioguider

Boka visning

Historik

Organisation

Cellskapet
Barn & skola

Butiken

Länkar


Briefly on
The Prison Museum
of Sweden


Schwedens
Gefängnismuseum
in kurzen Worten


 


VILL DU VETA MER OM BROTT & STRAFF?

Många är det som hör av sig till oss med frågor om hur man straffade brottslingar "förr i världen". Det finns sällan några enkla svar, allrahelst som vår historia aldrig har varit statisk utan precis som i dag mer eller mindre föränderlig. Då vi har begränsade tids-resurser att på bästa sätt bemöta alla funderingar ska vi på den här sidan bygga en ständigt växande FAQ med svar på de vanligaste frågorna om det kulturarv vi på Sveriges Fängelsemuseum har tagit på oss att förvalta. Var dock inte rädd för att kontakta oss om Du här inte får svar på det Du önskar få mera vetskap om.

Referenslitteratur & Arkivmaterial
I vår utställning "Hotell Hamilton" i cellfängelset har vi ett faktarum där vi tillgängliggör vår litteratur och allt arkivmaterial. Studenter, släktforskare, en intresserad allmänhet och akademiska forskare välkomnas att ta del av ett fantastisk material. Vi lånar ej ut litteraturen utan Du kan komma hit och läsa den. Vill Du veta vad vi har för litteratur kan Du söka i vår litteraturdatabas
.

Fångjournaler - s k fångrullor
I vårt faktarum har vi också mikrofilmade fångjournaler, s k fångrullor från Gävle för tiden 1823 till 1881. Det innebär att Du kan finna personer som suttit fängslade också på slottshäktet innan cellfängelset öppnade 1847. Vid sidan om det har vi även kopierade fångrullor från spridda årgångar under 1700-talet. På sikt är det meningen att vi ska bygga upp en samling av mikro-filmade fångrullor från så många fängelser i Sverige som möjligt, För dig som inte har möjlighet attt komma till oss, eller kan sitta hemma eller på ditt lokala bibliotek kan det vara bra att känna till att det går att köpa eller låna mikrokort från SVAR Ramsele. Gå vidare till SVAR eller sök direkt i NAD-registret.

Polisunderrättelser från 1878 och framåt - dåtida Belastningsregistret      En tämligen okänd källa till vetskap om var dömda suttit fängslade är Polisunderrättelserna, vilka är årsvis ihopbunda veckobrev som sändes ut från Stockholms Polisstyrelse till landets alla domstolar, polis-myndigheter, häkten och fängelser med upplysningar om tex efterlysta personer, frigivna straffarbetsfångar och tvångsarbetsfångar, samt människor som inte hade laga försvar och därför varnats för lösdriveri. Det är just upplysningarna om de frigivna straffarbetsfångarna som är de mest intressanta, då de ger uppgifter om brottet, vilket fängelse och hur lång strafftiden var, datum för dom och frigivning och hur mycket som intjänats i arbetspremie. Har man lyckan kan det även finnas ett porträttnummer på personen ifråga, vilket man sedan kan söka efter på Riksarkivet. Då Polisunderrättelserna var hemliga handlingar, har vi för att skydda tredje person 70 års sekretess på dem. Vi släpper alltså, med vissa undantag, uppgifter ur dem fram till och med 1939.

Mord - en vandring längs de lite mörkare vägarna i länet.

Charlotta Cederlöf på SR Gävleborg tar oss med till skuggsidan av länets historia. Hör Katarina Kallings och Rolf Nilsson på Sveriges Fängelsemuseum i Gävle berätta för Charlotta och oss.

 


Hamiltong 1 & 3 GÄVLE
På södra sidan om
Gavleån, invid Gävle slott


Onsdag-söndag 12-16

Visningar tisdag-söndag
dag-& kvällstid.

För info & bokning:
026 - 65 44 30
070 - 628 01 92
info@fangelsemuseet.se

Bookmark and Share